neden

neccar

Arapça ncr kökünden gelen naccār نجّار z "marangoz, dülger" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ngr kökünden gelen naggār נגר z "marangoz, sanatkâr" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen naggāru sözcüğünden alıntıdır.

necef

Necef "Kûfe yakınında Hz. Ali'nin mezarının bulunduğu tepe ve oradaki kent" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Arapça nacaf نجف z "kum tepesi, höyük" sözcüğünden türetilmiştir.

necip

Arapça ncb kökünden gelen nacīb نجيب z "soylu, asil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacaba نجب z "ağacın kabuğunu soydu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatı olabilir; ancak bu kesin değildir.

necis

Arapça ncs kökünden gelen nacis نَجِس z "pis, murdar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacisa نَجِسَ z "pis idi" fiilinin faˁil vezninde türevidir.

nedamet

Arapça ndm kökünden gelen nadāma(t) ندامة z "pişman olma, pişmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadima ندم z "pişman oldu" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

neden
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
neden = Sebep = Cause

Köken

Türkiye Türkçesi neden "soru zarfı" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için ne1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Çekimli adılın ad olarak kullanılması Yeni Türkçe'ye özgüdür.

Benzer sözcükler

nedensel, nedensellik


30.04.2015
nedime

Arapça ndm kökünden gelen nadīm نديم z "arkadaş, özellikle içki yoldaşı" sözcüğünden türetilmiştir.

nedret

Arapça ndr kökünden gelen nadra(t) نَدرة z "ender olma, az bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadara نَدَرَ z "ender idi" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

nef

Fransızca nef "1. gemi, 2. kiliselerin dik dörtgen biçimindeki ana gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen navis sözcüğünden evrilmiştir.

nefaset

Arapça nfs kökünden gelen nafāsa(t) نفاسة z "nefis olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafīs "arzulanan, değerli" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

nefer

Arapça nfr kökünden gelen nafar نفر z "1. hayvan güruhu, çete, akıncı birliği, ordu, 2. asker, er" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafara نفر z "ürktü, irkildi, ürkerek kaçıştı" fiilinin faˁal vezninde türevidir.