nebbaş

nazire

Arapça nẓr kökünden gelen naẓīra(t) نظيرة z "başkasına bakarak yapılan şey, başka şiire cevaben yazılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓīr نظير z "bakarak, görece, benzer" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

ne(o)+

Fransızca ve İngilizce neo+ "[bileşik adlarda] yeni" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

ne1

Eski Türkçe ne "soru zamiri" sözcüğünden evrilmiştir.

ne2 - ne

Farsça ne ... ne نه...نه z "olumsuz seçenek bağlacı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ne "olumsuzluk edatı" biçiminden evrilmiştir.

nebat

Arapça nbt kökünden gelen nabāt نبات z "yerden bitme şey, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabata نبت z "(bitki) bitti, yetişti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

nebbaş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
sandı ki nebbāşıvan, ölü kumaşın soymağa geldüm

Köken

Arapça nbş kökünden gelen nabbāş نبّاش z "toprak kazıcı, mezar soyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaşa نَبَشَ z "toprağı kazdı, mezar soydu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.


10.08.2015
nebi

Arapça nbw kökünden gelen nabī نبى z "peygamber" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice nby kökünden gelen aynı anlama gelen nābiyā נָבׅיָא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice nābāa נָבׇא z "çağırmak, bildirmek" fiilinden türetilmiştir.

nebülöz

Fransızca nébuleuse "bulutsu (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca nébuleux "bulutlu (sıfat)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen nebulosus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince nebula "bulut" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *nébʰ-o-s biçiminden evrilmiştir.

nebze

Arapça nbḏ kökünden gelen nabḏa(t) نبذة z "çok küçük ve önemsiz parça, ufaklık, kırıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaḏa نبذ z "gereksiz bulup attı, ekarte etti" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

necaset

Arapça ncs kökünden gelen nacāsa(t) نجاسة z "bulaşma, bulaşıklık, pislik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacusa veya nacisa نَجُِسَ z "pis ve bulaşık idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

necat

Arapça ncw kökünden gelen nacā(t) نجاة z "kurtulma, selamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nacā نجا z "kurtuldu" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.