ne(o)

nazır

Arapça nẓr kökünden gelen nāẓir ناظر z "bakan, nezaret eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Nazi

Almanca Nazi sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca nazional-sozialist "ulusçu-sosyalist, Ulusal-Sosyalist Alman İşçi Partisi mensubu olan kimse" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince nationalis "ulusal" sözcüğünden türetilmiştir.

nazik

Farsça nāzuk نازك z "ince, zarif, nazlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nāzuk sözcüğünden evrilmiştir.

nazil

Arapça nzl kökünden gelen nāzil نازل z "inen, indirilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nazire

Arapça nẓr kökünden gelen naẓīra(t) نظيرة z "başkasına bakarak yapılan şey, başka şiire cevaben yazılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓīr نظير z "bakarak, görece, benzer" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

ne(o)+

Fransızca ve İngilizce neo+ "[bileşik adlarda] yeni" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

ne1

Eski Türkçe ne "soru zamiri" sözcüğünden evrilmiştir.

ne2 - ne

Farsça ne ... ne نه...نه z "olumsuz seçenek bağlacı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ne "olumsuzluk edatı" biçiminden evrilmiştir.

nebat

Arapça nbt kökünden gelen nabāt نبات z "yerden bitme şey, bitki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabata نبت z "(bitki) bitti, yetişti" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

nebbaş

Arapça nbş kökünden gelen nabbāş نبّاش z "toprak kazıcı, mezar soyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaşa نَبَشَ z "toprağı kazdı, mezar soydu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

nebi

Arapça nbw kökünden gelen nabī نبى z "peygamber" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice nby kökünden gelen aynı anlama gelen nābiyā נָבׅיָא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice nābāa נָבׇא z "çağırmak, bildirmek" fiilinden türetilmiştir.