Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

nazdrovye

naylon

Nylon "bir tür plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 DuPont Corp., Amer. kimya şirketi.)

naz

Farsça nāz ناز z "kibir, büyüklenme" sözcüğünden alıntıdır.

nazal

Fransızca ve İngilizce nasal "buruna ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen nasalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nasus "burun" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néh₂s (*nā́s) biçiminden evrilmiştir.

nazar

Arapça nẓr kökünden gelen naẓar نظر z "bakma, bakış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

nazariye

Arapça yazılı örneği bulunmayan *naẓarīyāt نظريات z "görüş meseleleri, teori" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nẓr kökünden gelen naẓar نظر z "bakış, görüş" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

nazdrovye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2006]
nazdrovya: Kaş'ta Mavi Bar önünde plastik pet şişeye doldurmak suretiyle sürekli tüketildiginde otuz kişiyi aynı anda sarhoş eden içecektir.

Köken

Rusça na zdoróvye на здоровье z "sağlığa (içki kutlama sözü)" veya (NOT: Lehçe aynı anlama gelen na zdrowie sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Rusça zdoróv здоро́в z "sağ, sağlam" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *drew-o- biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "sağ, sağlam" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dürüst maddesine bakınız.


02.02.2018
nazenin

Farsça nāzanīn نازنين z "nazlı, hassas" sözcüğünden alıntıdır.

nazım1

Arapça nẓm kökünden gelen naẓm نَظْم z "1. düzme, dizme, düzen, 2. şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzdü, mısra dizdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nazım2

Arapça nẓm kökünden gelen nāẓim ناظم z "1. dizen, düzenleyen, şiir düzen, 2. cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi, düzenledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nazır

Arapça nẓr kökünden gelen nāẓir ناظر z "bakan, nezaret eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Nazi

Almanca Nazi sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca nazional-sozialist "ulusçu-sosyalist, Ulusal-Sosyalist Alman İşçi Partisi mensubu olan kimse" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince nationalis "ulusal" sözcüğünden türetilmiştir.