nazır

nazariye

Ar *naẓarīyāt نظريات z [nsb. çoğ.] görüş meseleleri, teori Ar naẓar نظر z [#nẓr] bakış, görüş +īyāt

nazdrovye

Rus na zdoróvye на здоровье zsağlığa (içki kutlama sözü) (Pol na zdrowie a.a. ) Rus zdoróv здоро́в zsağ, sağlam HAvr *drew-o- a.a. HAvr *deru- sağ, sağlam

nazenin

Fa nāzanīn نازنين znazlı, hassas

nazım1

Ar naẓm نَظْم z [#nẓm faˁl msd.] 1. düzme, dizme, düzen, 2. şiir Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzdü, mısra dizdi

nazım2

Ar nāẓim ناظم z [#nẓm fāˁil fa.] 1. dizen, düzenleyen, şiir düzen, 2. cetvel Ar naẓama نَظَمَ zdizdi, düzenledi

nazır

"bakıcı, denetleyici" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
Ve başdefterdār cümle mālımıŋ nāẓırı olup YO: "... bakan" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
nāzır: Büyük daire ve devair-i devlet başı

Ar nāẓir ناظر z [#nẓr fāˁil fa.] bakan, nezaret eden Ar naẓara نظر zbaktı

 nazar

Benzer sözcükler: denize nazır, hariciye nazırı


09.12.2014
Nazi

Alm Nazi [abb.] Alm nazional-sozialist ulusçu-sosyalist, Ulusal-Sosyalist Alman İşçi Partisi mensubu olan kimse Lat nationalis ulusal

nazik

Fa nāzuk نازك zince, zarif, nazlı << OFa nāzuk a.a.

nazil

Ar nāzil نازل z [#nzl fāˁil fa.] inen, indirilen Ar nazala نزل zindi

nazire

Ar naẓīra(t) نظيرة z [#nẓr faˁīlā(t) sf. fem.] başkasına bakarak yapılan şey, başka şiire cevaben yazılan şiir Ar naẓīr نظير zbakarak, görece, benzer

ne(o)+

Fr/İng neo+ [bileşik adlarda] yeni EYun néos νέος zyeni << HAvr *néw-i̯o-s a.a.