naylon

natürel

Fransızca naturel "doğal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen naturalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince natura "doğa" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

natürmort

Fransızca nature morte "ölü doğa, cansız nesneleri konu alan resim" deyiminden alıntıdır.

natüvan

Farsça nātuvān ناتوان z "güçten düşmüş, zayıf" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tuvān توان z "güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

navigasyon

Fransızca navigation "seyrüsefer, gemi yolculuğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince navigare "gemi ile gitmek, gemi sürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: E-M 431-432.) Bu sözcük Latince navis "gemi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néh₂us (*nā́ws) biçiminden evrilmiştir.

navlun

Arapça nwln kökünden gelen nawlūn نولون z "deniz nakliye ücreti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca naûlon veya naûlos ναῦλον/ναῦλος z "gemi yükü, kargo" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca naûs ναῦς z "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *néh₂us (*nā́ws) "gemi" biçiminden evrilmiştir.

naylon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
kadınların naylon çoraba rağbeti daha fazla olduğundan naylon fatura "masrafı fazla göstermek amacıyla kesilen karşılıksız fatura" [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
aldığı mal karşılığı sahte veya naylon fatura alan 300 müessese

Köken

Nylon "bir tür plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 DuPont Corp., Amer. kimya şirketi.)

Ek açıklama

Marka adının kökeni meçhuldür. New York - London kent adlarının ilk harf ve hecelerinden türetildiği rivayet edilir.

Benzer sözcükler

naylon çorap, naylon fatura, naylon torba


14.01.2015
naz

Farsça nāz ناز z "kibir, büyüklenme" sözcüğünden alıntıdır.

nazal

Fransızca ve İngilizce nasal "buruna ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen nasalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nasus "burun" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néh₂s (*nā́s) biçiminden evrilmiştir.

nazar

Arapça nẓr kökünden gelen naẓar نظر z "bakma, bakış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نظر z "baktı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

nazariye

Arapça yazılı örneği bulunmayan *naẓarīyāt نظريات z "görüş meseleleri, teori" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nẓr kökünden gelen naẓar نظر z "bakış, görüş" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

nazdrovye

Rusça na zdoróvye на здоровье z "sağlığa (içki kutlama sözü)" veya (NOT: Lehçe aynı anlama gelen na zdrowie sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Rusça zdoróv здоро́в z "sağ, sağlam" sözcüğünden türetilmiştir. Rusça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *drew-o- biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deru- "sağ, sağlam" kökünden türetilmiştir.