naylon

natürel

Fr naturel doğal Lat naturalis a.a. Lat natura doğa +al°

natürmort

Fr nature morte ölü doğa, cansız nesneleri konu alan resim

natüvan

Fa nātuvān ناتوان zgüçten düşmüş, zayıf Fa nā+ tuvān توان zgüç, kuvvet, güçlü, kuvvetli

navigasyon

Fr navigation seyrüsefer, gemi yolculuğu Lat navigare [den.] gemi ile gitmek, gemi sürmek +(t)ion (Kaynak: E-M 431-432.)Lat navis gemi << HAvr *néh₂us (*nā́ws) a.a.

navlun

Ar nawlūn نولون z [#nwln] deniz nakliye ücreti EYun naûlon/naûlos ναῦλον/ναῦλος zgemi yükü, kargo EYun naûs ναῦς zgemi << HAvr *néh₂us (*nā́ws) gemi

naylon

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
kadınların naylon çoraba rağbeti daha fazla olduğundan naylon fatura "masrafı fazla göstermek amacıyla kesilen karşılıksız fatura" [ Cumhuriyet - gazete, 1964]
aldığı mal karşılığı sahte veya naylon fatura alan 300 müessese

marka Nylon bir tür plastik madde (İlk kullanım: 1935 DuPont Corp., Amer. kimya şirketi.)

Not: Marka adının kökeni meçhuldür. New York - London kent adlarının ilk harf ve hecelerinden türetildiği rivayet edilir.

Benzer sözcükler: naylon çorap, naylon fatura, naylon torba


14.01.2015
naz

Fa nāz ناز zkibir, büyüklenme

nazal

Fr/İng nasal buruna ilişkin OLat nasalis a.a. Lat nasus burun +al° << HAvr *néh₂s (*nā́s) a.a.

nazar

Ar naẓar نظر z [#nẓr faˁal msd.] bakma, bakış Ar naẓara نظر zbaktı

nazariye

Ar *naẓarīyāt نظريات z [nsb. çoğ.] görüş meseleleri, teori Ar naẓar نظر z [#nẓr] bakış, görüş +īyāt

nazdrovye

Rus na zdoróvye на здоровье zsağlığa (içki kutlama sözü) (Pol na zdrowie a.a. ) Rus zdoróv здоро́в zsağ, sağlam HAvr *drew-o- a.a. HAvr *deru- sağ, sağlam