nataşa

nasip2

Arapça nṣb kökünden gelen naṣīb نصيب z "pay, hisse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "belirledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nasrani

Arapça nṣr kökünden gelen naṣrānī نصرانى z "Nasıralı İsa'ya mensup, Hıristiyan" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Arapça naṣārāˀ نصارَى z "Hıristiyanlar" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük öz (Ar) an-nāṣirat ناصرة z "Celile'de İsa'nın doğum yeri olan kent" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen Naṣəreth נצרת z özel adından türetilmiştir.

nasyonal

Fransızca national "ulusal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince natio "kavim, soy, aynı kökten gelen insanlar topluluğu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince nasci "doğmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

naşi

Arapça nşA kökünden gelen nāşiˀ ناشىء z "neşet eden, kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

natalist

İngilizce natalist "«doğumcu», kadınların doğurganlığını savunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce natal "doğuma ilişkin" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen natalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince nasci, nat- "doğmak" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

nataşa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Rus kızı" [ Milliyet - gazete, 1978]
sokaktaki genç ve güzel Nataşalardan "... (Doğu Avrupalı) hayat kadını" [ Milliyet - gazete, 1990]
eve giren gelirin büyük bir bölümü de nataşalara gidiyor

Köken

Rusça Nataşa "bir kadın adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Rusça aynı anlama gelen Natalia sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince natalis dies "doğum günü, özellikle İsa'nın doğumu, noel" sözcüğünün dişilidir. Latince deyim Latince nasci, nat- "doğmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için natalist maddesine bakınız.


07.01.2018
natıka

Arapça nṭḳ kökünden gelen naṭiḳa(t) ناطقة z "konuşma yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa "konuştu" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

natır

Arapça nṭr kökünden gelen nāṭir ناطر z "bekçi, koruma görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #nṭr נטר z "bakma, gözetme, bekçilik etme" kökünden alıntıdır.

nato kafa

Yeni Yunanca ná to kafá να το καφά z "işte kafa" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Yeni Yunanca να z "işte, nah" ve Yeni Yunanca to το z "nötr nominatif belirteci" ve Türkiye Türkçesi kafa sözcüklerinin bileşiğidir.

natura

Fransızca nature "doğa" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince natura "doğuş, yaradılış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince nasci "doğmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

natürel

Fransızca naturel "doğal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen naturalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince natura "doğa" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.