nasip2

nasaz

Farsça nā-sāz ناساز z "uymaz, uygunsuz, akortsuz, edep dışı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāz "uyum, uygun" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nasıl

Türkiye Türkçesi ne ve Arapça aṣl "soy" sözcüklerinin bileşiğidir.

nasır

Arapça nsr kökünden gelen nāsūr veya nasr ناسور/نسر z "ülser, iyileşmeyen yara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasara نسر z "et kopardı" fiilinin fāˁūl vezninde türevidir. Bu sözcük Arapça nasr نسر z "akbaba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

nasihat

Arapça nṣḥ kökünden gelen nasīḥa(t) نسيحة z "öğüt verme, öğüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaḥa نصح z "öğüt verdi" fiilinin faˁīla(t) vezninde masdarıdır.

nasip1

Arapça nṣb kökünden gelen naṣb نَصْب z "1. dikme, kaldırma, çadır kurma, nişan koyma, 2. tayin etme, atama, ganimetten pay verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نَصَبَ z "dikti, kaldırdı, belirledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nasip2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
aç kulağuŋ uşbu sözden al naṣīb

Köken

Arapça nṣb kökünden gelen naṣīb نصيب z "pay, hisse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "belirledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için nasip1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nasiplenmek, nasipsiz


20.04.2015
nasrani

Arapça nṣr kökünden gelen naṣrānī نصرانى z "Nasıralı İsa'ya mensup, Hıristiyan" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Arapça naṣārāˀ نصارَى z "Hıristiyanlar" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük öz (Ar) an-nāṣirat ناصرة z "Celile'de İsa'nın doğum yeri olan kent" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen Naṣəreth נצרת z özel adından türetilmiştir.

nasyonal

Fransızca national "ulusal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince natio "kavim, soy, aynı kökten gelen insanlar topluluğu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince nasci "doğmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

naşi

Arapça nşA kökünden gelen nāşiˀ ناشىء z "neşet eden, kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

natalist

İngilizce natalist "«doğumcu», kadınların doğurganlığını savunan kişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce natal "doğuma ilişkin" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen natalis sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince nasci, nat- "doğmak" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

nataşa

Rusça Nataşa "bir kadın adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Rusça aynı anlama gelen Natalia sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince natalis dies "doğum günü, özellikle İsa'nın doğumu, noel" sözcüğünün dişilidir. Latince deyim Latince nasci, nat- "doğmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir.