nasihat

nas1

Arapça ns kökünden gelen nās veya anās ناس z "insanlar, halk" sözcüğünden alıntıdır.

nas2

Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نَصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نَصَّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nasaz

Farsça nā-sāz ناساز z "uymaz, uygunsuz, akortsuz, edep dışı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāz "uyum, uygun" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nasıl

Türkiye Türkçesi ne ve Arapça aṣl "soy" sözcüklerinin bileşiğidir.

nasır

Arapça nsr kökünden gelen nāsūr veya nasr ناسور/نسر z "ülser, iyileşmeyen yara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasara نسر z "et kopardı" fiilinin fāˁūl vezninde türevidir. Bu sözcük Arapça nasr نسر z "akbaba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

nasihat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
nasīḥat sözi bar kanı tuttaçı [nasihat sözü var hani onu tutan?]

Köken

Arapça nṣḥ kökünden gelen nasīḥa(t) نسيحة z "öğüt verme, öğüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaḥa نصح z "öğüt verdi" fiilinin faˁīla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nush maddesine bakınız.


02.04.2015
nasip1

Arapça nṣb kökünden gelen naṣb نَصْب z "1. dikme, kaldırma, çadır kurma, nişan koyma, 2. tayin etme, atama, ganimetten pay verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نَصَبَ z "dikti, kaldırdı, belirledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nasip2

Arapça nṣb kökünden gelen naṣīb نصيب z "pay, hisse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "belirledi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nasrani

Arapça nṣr kökünden gelen naṣrānī نصرانى z "Nasıralı İsa'ya mensup, Hıristiyan" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Arapça naṣārāˀ نصارَى z "Hıristiyanlar" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük öz (Ar) an-nāṣirat ناصرة z "Celile'de İsa'nın doğum yeri olan kent" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen Naṣəreth נצרת z özel adından türetilmiştir.

nasyonal

Fransızca national "ulusal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince natio "kavim, soy, aynı kökten gelen insanlar topluluğu" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince nasci "doğmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

naşi

Arapça nşA kökünden gelen nāşiˀ ناشىء z "neşet eden, kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "çıktı, belirdi, (su) kaynadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.