narsisizm

narıbeyza
narin

(Fa nārīn نارن zince, zarif, körpe ) Moğ narin küçük (Kaynak: TMEN §380)

narkotik

Fr narkotique İng narcotic uyuşturucuya dair (sıfat), uyuşturucu madde (isim) EYun narkotikós ναρκοτικός za.a.

narkoz

Fr narkose uyuşturma EYun narkōsis ναρκώσις za.a. EYun narkē ναρκή zuyuşma +sis

narodnik

Rus naródnik наро́дник zhalkçı, 19. yy'da Rusya'da halkçı siyasi akıma mensup kişi Rus narod halk << ESlav narod' народъ za.a. ESlav rod' doğum, soy, aşiret

narsisizm

[ Cumhuriyet - gazete, 1941]
Kendi vücudile şehvetlenme (narsisizm), hayalindeki sevgilileri tahayyül ederek boşalma (istimna) [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
narkislik = [Fr.] narcissisme

Fr narcissisme kendini sevme hastalığı Alm Narzissismus a.a. (İlk kullanım: Sigmund Freud, Avst. hekim (1856-1939).) EYun Nárkissos Eski Yunan mitolojisinde kendi yansımasına aşık olan genç +ism° EYun nárkissos νάρκισσος znergis çiçeği

 nergis

Not: Eski Yunanca isim muhtemelen bir Anadolu veya İran dilinden alıntıdır.

Benzer sözcükler: narsisist, narsist


20.08.2017
narteks

İng narthex 1. uzun ve içi boş gövdesi eskiden ateş taşımakta kullanılan bir bitki, mantuka, 2. antik tapınaklarda dış sofa, 3. kilise mimarisinde dış salon EYun nárthēks νάρθηξ z1. sandık, kutu, 2. a.a.

nas1

Ar nās/anās ناس z [#ns] insanlar, halk

nas2

Ar naṣṣ نَصّ z [#nṣṣ faˁl msd.] 1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme Ar naṣṣa نَصَّ zyükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı

nasaz

Fa nā-sāz ناساز zuymaz, uygunsuz, akortsuz, edep dışı Fa nā+ sāz uyum, uygun

nasıl

§ TTü ne Ar aṣl soy