narodnik

narh

Farsça nrχ kökünden gelen narχ veya nirχ نرخ z "cari fiyat" sözcüğünden alıntıdır.

narıbeyza
narin

(NOT: Farsça nārīn نارن z "ince, zarif, körpe" sözcüğünden alıntıdır. ) Farsça sözcük Moğolca narin "küçük" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: TMEN §380)

narkotik

Fransızca narkotique veya İngilizce narcotic "uyuşturucuya dair (sıfat), uyuşturucu madde (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen narkotikós ναρκοτικός z sözcüğünden alıntıdır.

narkoz

Fransızca narkose "uyuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen narkōsis ναρκώσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca narkē ναρκή z "uyuşma" sözcüğünden +sis ekiyle türetilmiştir.

narodnik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1974]
popülarizm halkçılık demek, popülist halkçı, yani narodnik

Köken

Rusça naródnik наро́дник z "halkçı, 19. yy'da Rusya'da halkçı siyasi akıma mensup kişi" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça narod "halk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Slavca aynı anlama gelen narod' народъ z sözcüğünden evrilmiştir. Slavca sözcük Eski Slavca rod' "doğum, soy, aşiret" sözcüğünden türetilmiştir.


19.12.2014
narsisizm

Fransızca narcissisme "kendini sevme hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Narzissismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Sigmund Freud, Avst. hekim (1856-1939).) Bu sözcük Eski Yunanca Nárkissos "Eski Yunan mitolojisinde kendi yansımasına aşık olan genç" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nárkissos νάρκισσος z "nergis çiçeği" sözcüğünden alıntıdır.

narteks

İngilizce narthex "1. uzun ve içi boş gövdesi eskiden ateş taşımakta kullanılan bir bitki, mantuka, 2. antik tapınaklarda dış sofa, 3. kilise mimarisinde dış salon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca nárthēks νάρθηξ z "1. sandık, kutu, 2. 1. uzun ve içi boş gövdesi eskiden ateş taşımakta kullanılan bir bitki, mantuka, 2. antik tapınaklarda dış sofa, 3. kilise mimarisinde dış salon" sözcüğünden alıntıdır.

nas1

Arapça ns kökünden gelen nās veya anās ناس z "insanlar, halk" sözcüğünden alıntıdır.

nas2

Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نَصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نَصَّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nasaz

Farsça nā-sāz ناساز z "uymaz, uygunsuz, akortsuz, edep dışı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāz "uyum, uygun" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.