nan

namert

Farsça nā-mard نامرد z "adam değil" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mard مرد z "adam" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

namlu

Yeni Yunanca lámna veya lamneîon λαμνί z "kılıç veya bıçak ağzı, ok temreni" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen lamina sözcüğünden alıntıdır.

namus

Arapça nāmūs ناموس z "töre, yasa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūmūs veya nīmūs נומוס z "töre, yasa, din" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 888, 905.) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómos νόμος z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1180.)

namütenahi

Farsça نا z "değil" ve Arapça nhw kökünden gelen mutanāhi متناهٍ z "sona eren, sonlu" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça nahā نها z "sona erdi, vardı" fiilinin mutafāˁil vezninde (VI) etken fiil sıfatııdır. )

namzet

Farsça nāmzad نامزد z "1. sözlü, nişanlı, 2. bir göreve atanan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nām نام z "ad" ve Farsça zad زد z "vuran, vurma" sözcüklerinin bileşiğidir.

nan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
panis - Fa: nān - Tr: etmak [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
χon-ı ıḥsānuŋda bir ḳıtˁa-i nān idersin [ihsan sofranda ekmeği pay edersin]

Köken

Farsça nān نان z "ekmek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nān sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Modern Hintçeye Farsçadan alınmış olan sofra ve yemek terimlerinden birirdir.


28.07.2015
nan(o)+

İngilizce nano+ "[bileşik adlarda] 1. bir birimin milyarda biri, 2. aşırı derecede küçük" parçacığından alıntıdır. İngilizce parçacık Latince nanus "cüce" sözcüğünden alıntıdır.

nanay

Roma dilinde (Çingenece) nanay "yoktur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Roma dilinde (Çingenece) nan "değil" ve Roma dilinde (Çingenece) ay "-dir" sözcüklerinin bileşiğidir.

nane

Arapça nˁnˁ kökünden gelen naˁnāˁ نعناع z "nane bitkisi, mentha" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nānˁā ננעא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

nanik

Fransızca la nique "parmağı buruna götürerek yapılan alay hareketi" sözcüğünden alıntıdır.

nankör

Farsça nānkūr نان كور z "küfran-ı nimet eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nān نان z "ekmek" ve Farsça kūr كور z "görmez" sözcüklerinin bileşiğidir.