nalbant

nakit

Ar naḳd نقد z [#nḳd faˁl msd.] 1. gagalama, eleştirme, 2. metal para, akçe Ar naḳada نقد z1. gagaladı, 2. eleştirdi, eleştirel yorumda bulundu (≈ İbr/Aram #nḳd נקד znoktalama, sivri bir nesneyle tıklama )

nakkare

Ar naḳāra(t) نقّارة z [#nḳr faˁāla(t) ] küçük davul, def Ar naḳara نقر zparmak şıklattı, def çaldı

nakkaş

Ar naḳḳāş نقّاش z [#nḳş faˁˁāl mesl.] nakışçı, ressam Ar naḳaşa نقش zboyadı, resmetti

nakz

Ar naḳḍ نَقْض z [#nḳḍ faˁl msd.] yıkma, tahrip etme, geçersiz kılma, çelme Ar naḳaḍa نَقَضَ zyıktı, geçersiz kıldı

nal

Ar naˁl نَعْل z [#nˁl faˁl ] 1. ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal veya nalın, 2. at nalı ≈ İbr/Aram naˁal נעל z [#nˁl] ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal İbr nāˁal bağlamak

nalbant

[ Codex Cumanicus, 1303]
faber - Fa: zengar vel nalbâd - Tr: temirǵi [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir kişinüŋ gözi ağrıdı bir naˁlbanduŋ katına vardı

Fa naˁl-band نَعْلبَند znal yapan ve takan kişi § Ar naˁl نعل znal Fa band بند zbağlayan

 nal, bent


21.05.2015
nalbur

Fa naˁlbar نعلبر znalcı, demirci § Ar naˁl نعل z Fa bar بر zgetiren, üreten

nalça

Fa naˁlçe نعلچه z [küç.] nalcık, ayakkabı tabanı Ar naˁl نعل zsandal, at nalı +ça3

nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat

nalet

Ar laˁna(t) لعنة zlanet

nalın

Ar naˁlayn نَعْلَين z [dual.] bir çift sandal Ar naˁl نَعْل z [#nˁl] sandal, at nalı +ayn