nalın

nalbant

Fa naˁl-band نَعْلبَند znal yapan ve takan kişi § Ar naˁl نعل znal Fa band بند zbağlayan

nalbur

Fa naˁlbar نعلبر znalcı, demirci § Ar naˁl نعل z Fa bar بر zgetiren, üreten

nalça

Fa naˁlçe نعلچه z [küç.] nalcık, ayakkabı tabanı Ar naˁl نعل zsandal, at nalı +ça3

nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat

nalet

Ar laˁna(t) لعنة zlanet

nalın

"ayakkabı" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
ol gice kim ol resūl bindi Burak / ˁarş anuŋ naˁlīnine oldu ṭurak "... hamam ayakkabısı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bu nātırlar dahı bellerinde peştamāller üzre kılıçların kuşanup ayakları çıplak (...) sadefkāri naˁlīnler ile

Ar naˁlayn نَعْلَين z [dual.] bir çift sandal Ar naˁl نَعْل z [#nˁl] sandal, at nalı +ayn

 nal

Benzer sözcükler: nalıncı keseri


15.07.2015
nam

Fa/OFa nām نام zad, isim << EFa/Ave nāman- a.a. << HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) a.a.

namahrem

Fa nā-maḥram نامحرم zharem dairesi dışında kalan (dolayısıyla nikâhı caiz olan) kişi, yabancı

namaste

Sans namastē «sana boyun eğiyorum», Hintçe selam sözü Sans namas नमस् zboyun eğerek saygı gösterme, temenna etme

namaz

Fa namāz نماز z1. saygı veya ibadet amacıyla yere kapanma, temenna, 2. İslami ibadet biçimi << OFa namaç/namāz a.a. ≈ Ave nəmah- temenna, ibadet

namdar

Fa nāmdār نامدار zisim sahibi, namlı