nalça

nakkaş

Ar naḳḳāş نقّاش z [#nḳş faˁˁāl mesl.] nakışçı, ressam Ar naḳaşa نقش zboyadı, resmetti

nakz

Ar naḳḍ نَقْض z [#nḳḍ faˁl msd.] yıkma, tahrip etme, geçersiz kılma, çelme Ar naḳaḍa نَقَضَ zyıktı, geçersiz kıldı

nal

Ar naˁl نَعْل z [#nˁl faˁl ] 1. ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal veya nalın, 2. at nalı ≈ İbr/Aram naˁal נעל z [#nˁl] ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal İbr nāˁal bağlamak

nalbant

Fa naˁl-band نَعْلبَند znal yapan ve takan kişi § Ar naˁl نعل znal Fa band بند zbağlayan

nalbur

Fa naˁlbar نعلبر znalcı, demirci § Ar naˁl نعل z Fa bar بر zgetiren, üreten

nalça

[ Codex Cumanicus, 1303]
sola [ayakkabı tabanı] - Fa: naalča - Tr: taban [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dükkānların mücellā naˁlçeler ile tezyīn edüp pāpūşları naˁlçeleyerek

Fa naˁlçe نعلچه z [küç.] nalcık, ayakkabı tabanı Ar naˁl نعل zsandal, at nalı +ça3

 nal


14.11.2019
nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat

nalet

Ar laˁna(t) لعنة zlanet

nalın

Ar naˁlayn نَعْلَين z [dual.] bir çift sandal Ar naˁl نَعْل z [#nˁl] sandal, at nalı +ayn

nam

Fa/OFa nām نام zad, isim << EFa/Ave nāman- a.a. << HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) a.a.

namahrem

Fa nā-maḥram نامحرم zharem dairesi dışında kalan (dolayısıyla nikâhı caiz olan) kişi, yabancı