nakz

nakil

Ar naḳl نقل z [#nḳl faˁl msd.] taşıma, aktarma Ar naḳala نقل ztaşıdı, aktardı

nakip

Ar naḳīb نقيب z [#nḳb faˁīl sf.] öncü, önden giden Ar naḳaba نقب zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ geçidi aştı ≈ Aram nəḳab נקב z [#nḳb] delmek

nakit

Ar naḳd نقد z [#nḳd faˁl msd.] 1. gagalama, eleştirme, 2. metal para, akçe Ar naḳada نقد z1. gagaladı, 2. eleştirdi, eleştirel yorumda bulundu (≈ İbr/Aram #nḳd נקד znoktalama, sivri bir nesneyle tıklama )

nakkare

Ar naḳāra(t) نقّارة z [#nḳr faˁāla(t) ] küçük davul, def Ar naḳara نقر zparmak şıklattı, def çaldı

nakkaş

Ar naḳḳāş نقّاش z [#nḳş faˁˁāl mesl.] nakışçı, ressam Ar naḳaşa نقش zboyadı, resmetti

nakz

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Ne baş komak? Naḳżı ˁahd [yemin bozma] edüpdurur [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
huzūrinde ittügü ˁahtü sevkend naḳżı gendüye pāybend olüp [gözünün önünde yemin ve ahdini bozması kendisine ayak bağı olup]

Ar naḳḍ نَقْض z [#nḳḍ faˁl msd.] yıkma, tahrip etme, geçersiz kılma, çelme Ar naḳaḍa نَقَضَ zyıktı, geçersiz kıldı

Benzer sözcükler: nakzetmek

Bu maddeye gönderenler: enkaz, tenakuz


11.06.2015
nal

Ar naˁl نَعْل z [#nˁl faˁl ] 1. ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal veya nalın, 2. at nalı ≈ İbr/Aram naˁal נעל z [#nˁl] ip veya kayışla bağlı ayaklık, sandal İbr nāˁal bağlamak

nalbant

Fa naˁl-band نَعْلبَند znal yapan ve takan kişi § Ar naˁl نعل znal Fa band بند zbağlayan

nalbur

Fa naˁlbar نعلبر znalcı, demirci § Ar naˁl نعل z Fa bar بر zgetiren, üreten

nalça

Fa naˁlçe نعلچه z [küç.] nalcık, ayakkabı tabanı Ar naˁl نعل zsandal, at nalı +ça3

nale

Fa nāle ناله zinilti, feryat