nafaka

nadan

Farsça nādān نادان z "cahil, bilmez" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadas

Yunanca neatós νεατός z "tarlanın yenilenmesi için bir süre boş bırakma, nadas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca neáō νεάω z "yenilemek, nadas bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden türetilmiştir.

nadide

Farsça nādīde ناديده z "görmemiş, görmez" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dīde ديده z "görmüş, gören, göz" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadim

Arapça ndm kökünden gelen nādim نادم z "nedamet getiren, pişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadima ندم z "pişman oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nadir

Arapça ndr kökünden gelen nādir نادر z "az bulunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadara نَدَرَ z "ender idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nafaka
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
nafaḳa kıldı mālını ˁiyālları üze

Köken

Arapça nfḳ kökünden gelen nafaḳa(t) نَفَقَة z "1. gider, harcama, 2. İslam hukukunda eşin geçimine tahsis edilen varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "çıktı, sarfetti, harcadı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

Bu maddeye gönderenler

infak, nifak (münafık)


21.07.2015
nafi

Arapça nfˁ kökünden gelen nāfiˁ نافع z "yararlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaˁa نَفَعَ z "yaradı, yararlı oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nafile

Arapça nfl kökünden gelen nāfila(t) نافلة z "gerekenden fazlasını yapma, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafl نفل z "fazladan yapılan şey" sözcüğünün fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

nafiz

Arapça nfḏ kökünden gelen nāfiḏ نافذ z "nüfuz eden, etkili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نَفَذَ z "girdi, nüfuz etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

naftalin

Fransızca ve İngilizce naphtaline "petrolden elde edilen kokulu bir madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: John Kidd, İng. kimyacı (1775-1851).) Fransızca sözcük Eski Yunanca náphtha νάφθα z "neft, ham petrol" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nephṭā נפטא z sözcüğünden alıntıdır.

nağme

Arapça nġm kökünden gelen naġma(t) نغمة z "melodi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça naġama نغم z "nağme söyledi, tatlı ve yumuşak sesle konuştu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. ) Bu sözcük Süryanice nāˁamtā ܢܠܡܬܐ z "melodi, tatlı ve yumuşak ses" sözcüğü ile eş kökenlidir. Süryanice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice nāˁam נעם z "sevimli ve hoş olma, tatlı sesle şarkı söyleme" sözcüğü ile eş kökenlidir.