nadan

nabız

Arapça nbḍ kökünden gelen nabḍ نَبْض z "kalp atışı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaḍa نَبَضَ z "kalp attı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nabüd

Farsça nābud نابد z "yok, yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "olumsuzluk edatı" ve Farsça bud "idi, varlık, varolma" sözcüklerinin bileşiğidir.

nacak

Farsça nāçaχ veya nacaχ ناچخ/نجخ z "balta, ucu çatallı mızrak" sözcüğünden alıntıdır.

naçar

Farsça nāçār ناچار z "çaresiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çār چار z "çare" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

naçiz

Farsça nāçīz ناچيز z "hiçbir şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çīz چيز z "şey" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ādemī ḥayvān olandan yeg-dürür / dīv olan nādān olandan yeg-dürür

Köken

Farsça nādān نادان z "cahil, bilmez" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.


23.09.2017
nadas

Yeni Yunanca neatós νεατός z "tarlanın yenilenmesi için bir süre boş bırakma, nadas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca neáō νεάω z "yenilemek, nadas bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden türetilmiştir.

nadide

Farsça nādīde ناديده z "görmemiş, görmez" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dīde ديده z "görmüş, gören, göz" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadim

Arapça ndm kökünden gelen nādim نادم z "nedamet getiren, pişman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadima ندم z "pişman oldu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nadir

Arapça ndr kökünden gelen nādir نادر z "az bulunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadara نَدَرَ z "ender idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

nafaka

Arapça nfḳ kökünden gelen nafaḳa(t) نَفَقَة z "1. gider, harcama, 2. İslam hukukunda eşin geçimine tahsis edilen varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نَفَقَ z "çıktı, sarfetti, harcadı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.