nabüd

müzmin

Arapça zmn kökünden gelen muzmin مزمن z "çok uzun süren, süreğen, kronik (hastalık)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zamān "süre, çağ, zaman" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

na+

Farsça nā- "olumsuzluk ve yoksunluk öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Orta Farsça na "olumsuzluk ve yoksunluk edatı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ne "olumsuzluk edatı" biçiminden evrilmiştir.

naaş

Arapça nˁş kökünden gelen naˁş نعش z "sedye, tahtırevan, üzerinde cenaze taşınan teskere, cenazenin kendisi" sözcüğünden alıntıdır.

naat

Arapça nˁt kökünden gelen naˁt نعت z "tasvir, tanımlama, özellikle peygamberin sıfatlarını anma; şiirde hitap ve övgü faslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naˁata نعت z "bir sıfatla belirledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nabız

Arapça nbḍ kökünden gelen nabḍ نَبْض z "kalp atışı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaḍa نَبَضَ z "kalp attı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nabüd
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
peydā vü nihān u būd ü nā-būd [açık ve gizli, varlık ve yokluk]

Köken

Farsça nābud نابد z "yok, yokluk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça "olumsuzluk edatı" ve Farsça bud "idi, varlık, varolma" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için na+ maddesine bakınız.


28.07.2015
nacak

Farsça nāçaχ veya nacaχ ناچخ/نجخ z "balta, ucu çatallı mızrak" sözcüğünden alıntıdır.

naçar

Farsça nāçār ناچار z "çaresiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çār چار z "çare" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

naçiz

Farsça nāçīz ناچيز z "hiçbir şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çīz چيز z "şey" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadan

Farsça nādān نادان z "cahil, bilmez" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüğünden nā+ önekiyle türetilmiştir.

nadas

Yeni Yunanca neatós νεατός z "tarlanın yenilenmesi için bir süre boş bırakma, nadas" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca neáō νεάω z "yenilemek, nadas bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" sözcüğünden türetilmiştir.