nükte

nüdist

Fransızca nudiste veya İngilizce nudist "toplumsal çıplaklığı savunan veya uygulayan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nudus "çıplak" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir.

nüfus

Arapça nfs kökünden gelen nufūs نفوس z "kişiler, nefes alanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafs نفس z "can, kişi" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

nüfuz

Arapça nfḏ kökünden gelen nufūḏ نفوذ z "1. delme, girme, içine işleme, 2. sözü geçme, etkili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "girdi, nüfuz etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

nükleer

Fransızca nucléér "çekirdeksel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nucleus "çekirdek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince nux, nuc- "her türlü çekirdek, özellikle ceviz" sözcüğünden türetilmiştir.

nüks

Arapça nks kökünden gelen nuks نكس z "geri dönme, özellikle hastalığın geri gelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakasa نكس z "geri döndü, hastalık geri geldi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

nükte
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
dilimüzce bir nükte didi [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
gülüşmelüce nükteler çok ezberinde gerekir

Köken

Arapça nkt kökünden gelen nukta(t) نُكتة z "şaka, espri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakata نَكَتَ z "dürttü, sivri bir şeyle dokundu" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nükteci

Bu maddeye gönderenler

nüktedan


22.05.2015
nüktedan

Farsça nuktadān نكته دان z "nükte bilen, esprili" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça nukta(t) نكتة z ve Farsça dānistan, dān دان z "bilmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

nümayiş

Farsça numāyiş نمايش z "gösterme, gösteri, gösteriş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça numūdan, numā- نمودن, نما z "göstermek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nmūdan, nmāy- fiilinden evrilmiştir.

nümerik

Fransızca numérique veya İngilizce numeric(al) "sayısal" sözcüğünden alıntıdır.

nümizmatik

Fransızca numismatique "eski para uzmanlığı, meskûkat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince numisma "geçer akçe, damgalı sikke" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómisma νόμισμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomízō νομίζω z "yasa ve töre olarak benimsemek, itibar etmek" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca nómos νόμος z "töre, adet, yasa" sözcüğünden türetilmiştir.

nümune

Farsça numūne نمونه z "örnek, görümlük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça numūdan, numā- نمودن, نما z "göstermek, görünmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.