nöron

noter

Fransızca aynı anlama gelen notaire sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince notārius "Roma hukukunda yazman, zabıt kâtibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince notāre "yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir.

noyan

Moğolca noyan "bey, kumandan" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Less 589)

nöbet

Arapça nwb kökünden gelen nawba(t) نوبة z "1. sırayla yapılan şey, rotasyon, 2. hastalıkta kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba ناب z "1. birinin yerine geçti, nöbeti devraldı, 2. krize uğradı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nöker

Moğolca nökür "yoldaş, arkadaş, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca nökü- "yanına gelmek, yamamak, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ñakV- biçimi ile eş kökenlidir.

nöroloji

Fransızca neurologie "sinir hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen neurology sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Thomas Willis, İng. hekim (1621-75).)

nöron
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
nöron: ... sinir hücresi.

Köken

Yeni Latince neuron "sinir hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için nevr(o)+ maddesine bakınız.


01.01.2011 den önce
nötr

Fransızca neutre "iki zıttan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince neuter "«ne o ne o», iki zıttan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince uter "ikisinden biri" sözcüklerinin bileşiğidir.

nötron

Yeni Latince neutron "atomik yükü nötr olan parçacık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 James Chadwick, İng. fizikçi.) Latince sözcük Latince neuter "«ikisi de değil», yansız , cinsiyetsiz" sözcüğünden türetilmiştir.

nuar

Fransızca noix "1. ceviz, 2. sokum (bir et kesimi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nux, nuc- "her türlü çekirdek, özellikle ceviz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *knew-k- "ceviz" biçiminden evrilmiştir.

nubuk

İngilizce nubuck "dış yüzü kumlanmış deri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new buck "yeni geyik (derisi)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce new "yeni" ve İngilizce buck "geyik veya ceylanın erkeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

nuga

Fransızca nougat "koz helvası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde nougat "cevizli, koz helvası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde nougo "ceviz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen nux, nuc- sözcüğünden evrilmiştir.