muvazaa

muvafık

Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfiḳ موافق z "muvafakat eden, uzlaşan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāfaḳa وافق z "uzlaştı, uyuştu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muvahhit

Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحِّد z "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada وَحَدَ z "tek ve bir idi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muvakkat

Arapça wḳt kökünden gelen muwaḳḳat موقّت z "süresi belirlenmiş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳt وقت z "vakit" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muvakkit

Arapça wḳt kökünden gelen muwaḳḳit موقّت z "kronograf, saati belirleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳḳata وَقَّتَ z "zaman belirledi, saati söyledi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça waḳt وقت z "vakit" sözcüğünün (II) fiilidir.

muvasalat

Arapça wṣl kökünden gelen muwāṣala(t) مواصلة z "buluşma, ulaşma, vasıl olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, kavuştu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvazaa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ, 1492]
melˁun Laz-ile ve Bosna-ile muvażaˁa idüb gelmiş imiş.

Köken

Arapça wḍˁ kökünden gelen muwāḍaˁa(t) مُوَاضَعَة z "asıl niyetini gizleyerek iş yapma, yapınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.


07.04.2019
muvazene

Arapça wzn kökünden gelen muwāzana(t) موازنة z "dengede olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı, dengeledi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvazi

Arapça wzy kökünden gelen muwāzi مُوَازٍٍ z "karşılıklı, paralel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāzā وزا z "paralel idi, eşit veya eşdeğer idi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muvazzaf

Arapça wẓf kökünden gelen muwaẓẓaf موظّف z "görevlendirilmiş kimse, vazifeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waẓẓafa وظّف z "görevlendirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muvman

Fransızca mouvement "hareket, müzikte tempo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mouimentum "hareket" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mouere "hareket etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

muz

Farsça mūz موز z "sıcak iklime özgü bir meyve, musa sapientum" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen mawz sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen mōz veya mōc sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen moça मोच z sözcüğünden alıntıdır.