muvahhit

muttasıl

Arapça wṣl kökünden gelen muttaṣil متّصِل z "bitişik, aralıksız izleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, kavuştu" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muvacehe

Arapça wch kökünden gelen muwācaha(t) مواجهة z "yüzyüze gelme, karşılaşma, açık konuşma, İng. confront" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وجاه z "yöneldi, yüzünü bir yöne çevirdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvafakat

Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfaḳa(t) موافقة z "uyuşma, uzlaşma, karşılıklı rıza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wifāḳ وفاق z sözcüğü ile eş kökenlidir.

muvaffak

Arapça wfḳ kökünden gelen muwaffaḳ مُوَفَّق z "rast gelen, denk gelen, şanslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waffaḳa وَفَّقَ z "rast geldi, başardı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça wafiḳa وَفَقَ z "uydu, uygun idi" fiilinin (II) fiilidir.

muvafık

Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfiḳ موافق z "muvafakat eden, uzlaşan, uygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wāfaḳa وافق z "uzlaştı, uyuştu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muvahhit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
muvaḥḥid kim ayağına altun dökesin veyāχud başına kılıç urasın kimseden ümīdi daχı korkısı olmaya

Köken

Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحِّد z "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada وَحَدَ z "tek ve bir idi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tevhit maddesine bakınız.


13.05.2015
muvakkat

Arapça wḳt kökünden gelen muwaḳḳat موقّت z "süresi belirlenmiş olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳt وقت z "vakit" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muvakkit

Arapça wḳt kökünden gelen muwaḳḳit موقّت z "kronograf, saati belirleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳḳata وَقَّتَ z "zaman belirledi, saati söyledi" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça waḳt وقت z "vakit" sözcüğünün (II) fiilidir.

muvasalat

Arapça wṣl kökünden gelen muwāṣala(t) مواصلة z "buluşma, ulaşma, vasıl olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, kavuştu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvazaa

Arapça wḍˁ kökünden gelen muwāḍaˁa(t) مُوَاضَعَة z "asıl niyetini gizleyerek iş yapma, yapınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وَضَعَ z "koydu" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvazene

Arapça wzn kökünden gelen muwāzana(t) موازنة z "dengede olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazana وزن z "tarttı, dengeledi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.