muttaki

mutlak

Arapça ṭlḳ kökünden gelen muṭlaḳ مطلق z "salıverilmiş, kayıt ve şarttan bağımsız, salt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaḳa طلق z "salındı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mutlu

Türkiye Türkçesi umutlu sözcüğünden evrilmiştir.

mutmain

Arapça ṭmn kökünden gelen muṭmaˀinn مطمئنّ z "dingin, sakin, emin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iṭminān إطمنان z "dinme, sakinleşme" sözcüğünün mufaˁlil vezninde (XI) etken fiil sıfatııdır.

mutrip

Arapça ṭrb kökünden gelen muṭrib مُطرِب z "1. coşturan, 2. müzisyen, şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraba طَرَبَ z "coştu, duygulandı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mutsuz
muttaki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
dīn müttaḳīlar-ıla kemāl bulur

Köken

Arapça wḳy kökünden gelen muttaḳi متّقٍ z "sakınan, özellikle Allah'tan korkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳā وَقَا z "korudu, sakındı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için vikaye maddesine bakınız.


14.11.2019
muttali

Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭṭaliˁ مطّلِع z "gözetleyen, haberdar olan, iç yüzünü bilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "çıktı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muttasıl

Arapça wṣl kökünden gelen muttaṣil متّصِل z "bitişik, aralıksız izleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, kavuştu" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muvacehe

Arapça wch kökünden gelen muwācaha(t) مواجهة z "yüzyüze gelme, karşılaşma, açık konuşma, İng. confront" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وجاه z "yöneldi, yüzünü bir yöne çevirdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muvafakat

Arapça wfḳ kökünden gelen muwāfaḳa(t) موافقة z "uyuşma, uzlaşma, karşılıklı rıza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen wifāḳ وفاق z sözcüğü ile eş kökenlidir.

muvaffak

Arapça wfḳ kökünden gelen muwaffaḳ مُوَفَّق z "rast gelen, denk gelen, şanslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waffaḳa وَفَّقَ z "rast geldi, başardı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça wafiḳa وَفَقَ z "uydu, uygun idi" fiilinin (II) fiilidir.