mustazaf

muska

Ar nusχa(t) نسخة z [#nsχ fuˁla(t) mr.] yazı, belge Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

muslin

Fr mousseline tülbend İt mussolina 1. Musullu, Musul'dan gelen, 2. Orta Doğu kökenli ince pamuklu kumaş, tülbend öz (İt) Mussolo Irak'ta bir kent, Musul +in° öz (Ar) al-Mawṣil المَوْصِل za.a. Ar mawṣil [#wṣl mafˁil iz/m.] yol çatı, kavşak

musluk

?

muson

Fr mouson tropik bölgelere özgü mevsim rüzgârı Port mouçao a.a. Ar mawsim موسيم z

mustarip

Ar muḍṭarib مُضْطَرِب z [#ḍrb muftaˁil VIII fa.] ıstırap ve acı çeken, sıkılan Ar ḍaraba ضَرَبَ zdarbe vurdu

mustazaf

[ Cumhuriyet - gazete, 2004]
mazlum, mustazaf ve Müslüman kardeşlerimize sırtlarını dönüp kâfirlerin sofralarında zıkkımlanırlarken [ Ekşi Sözlük, 2002]
mustazaf: ezilmiş, sömürülen, masum, proleter.

Ar mustaḍˁaf مستضعف z [#ḍˁf mustafˁal X mef.] zayıf sayılan, küçümsenen Ar ḍaˁufa ضَعُفَ zzayıf idi

 zaaf

Not: Osmanlıca kullanımda marjinal olan ve belli başlı sözlüklerin hiç birinde yer almayan sözcük, yakın dönemde İranlı yazar Ali Şeriati'nin yayınları sayesinde siyasi sahada yaygınlık kazanmıştır. Türkçe geleneksel imlada müstez'af olması gerekirdi.


25.08.2017
muşamba

Ar muşammaˁ مشمّع z [#şmˁ mufaˁˁal II mef.] mumlanmış bez Ar şammaˁa تشميع zmumladı, balmumuna batırdı Ar şamˁ شمع zbalmumu

muşmula

Yun músmula μούσμουλα z [çoğ.] Yun músmulon μούσμουλον zelmaya benzer bir meyve, mespilus germanica << EYun mespílon μεσπίλον za.a.

muşta

Fa muşte مُشته zyumruğa benzer şey, kabza, bıçak sapı, hallaç tokmağı Fa muşt مُشت zyumruk +a

muştu

Fa mujde مژده ziyi haber, müjde

muta

Ar mutˁa(t) متعة z [#mtˁ fuˁla(t) msd.] 1. yararlanma, keyif sürme, 2. boşanan kadına ödenen tazminat, 3. İslam hukukunda geçici nikâh Ar mataˁa متع zyararlandı, keyif sürdü