mushaf

musalla

Ar muṣallā مصلّا z [#ṣlw mufaˁˁal II mef.] namaz kılmaya mahsus yer, namazgâh Ar ṣalā(t) secde, namaz

musallat

Ar musallaṭ مسلّط z [#slṭ mufaˁˁal II mef.] egemenlik iddia eden Ar sallaṭa سل ّط z [II f.] egemen kıldı, egemenlik tasladı

musandıra

Yun mesándiro μεσάνδηρο zseki, ara kat, çıkma, eski evlerde yatak dolabı § Yun mésos μέσος zorta Yun ándiro άνδηρο zseki, balkon

musannif

Ar muṣannif مُصنِّف z [#ṣnf mufaˁˁil II fa.] tasnif eden, sınıflandıran, (kitap) derleyen Ar ṣannafa صَنَّفَ z [II f.] sınıflandırdı Ar ṣinf صِنْف zsınıf

Musevi

Ar mūsawī موسوى z [nsb.] Musa'ya mensup olan, Yahudi öz Mūsā موسى‎ zbir İbrani peygamberi İbr Moşeh מֹשֶׁה‎ za.a.

mushaf

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
altun birle bezedi mushafnı

Ar muṣḥaf مصحف z [#ṣḥf mufˁal IV mef.] kitap, özellikle Kuran Ar ṣaḥīfa(t) صحيفة zyazılı kâğıt, sayfa

 sayfa


05.10.2017
musibet

Ar muṣība(t) مصيبة z [#ṣwb mufˁila(t) IV fa.] isabet eden şey, bela, kaza Ar ṣāba صاب zhedefi buldu

musiki

Ar mūsīḳī/mūsīḳā موسيقى/موسيقا z [#msḳ] müzik sanatı EYun mousikḗ téχnē μουσική τέχνη zMousa'lara ait dokuz sanatın her biri, özellikle müzik ve lirik şiir öz Moûsa mitolojide sanat tanrıçası, ilham perisi, Müz

muska

Ar nusχa(t) نسخة z [#nsχ fuˁla(t) mr.] yazı, belge Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

muslin

Fr mousseline tülbend İt mussolina 1. Musullu, Musul'dan gelen, 2. Orta Doğu kökenli ince pamuklu kumaş, tülbend öz (İt) Mussolo Irak'ta bir kent, Musul +in° öz (Ar) al-Mawṣil المَوْصِل za.a. Ar mawṣil [#wṣl mafˁil iz/m.] yol çatı, kavşak

musluk

?