murdar

murakabe

Ar murāḳaba(t) مراقبة z [#rḳb mufāˁala(t) III msd.] denetleme, kontrol etme Ar raḳaba رَقَبَ zgözetti, kontrol etti

murakıp

Ar murāḳib مراقب z [#rḳb mufāˁil III fa.] gözetleyen, denetleyen Ar raḳaba رقب zgözetti, kontrol etti

murassa

Ar muraṣṣaˁ مرصّع z [#rṣˁ mufaˁˁal II mef.] değerli taşlarla bezeli Ar raṣṣaˁa رصّع z [II f.] değerli taşlar veya altınla bezedi Ar raṣaˁa رصع zdişleri birbirine yapışık veya bitişik idi

murat

Ar murād مراد z [#rwd mufˁal IV mef.] istenen şey, dilek, amaç Ar rāda راد zpeşinden gitti, istedi

murç

Erm murc մուրճ zçekiç

murdar

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
murdār boldı nérse = arısız boldı [ Gazavat-ı Sultan Murad, <1451]
Rim-papanın dest-i murdārını būs edüb

Fa murdār مردار zdinen veya ahlaken kirli, necis << OFa murdār leş, ceset OFa murdan, mīr- ölmek << EFa/Ave mar- a.a.

 mert

Not: Dissimilasyon eseri olan mundar biçimi 19. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: mundar


08.09.2017
murg

Fa murġ kuş, tavuk ≈ Ave mərəġa kuş ≈ Sans mrgā मृग zav hayvanı, geyik, bir tür büyük kuş

muris

Ar mūriṯ مورث z [#wrs̠ mufˁil IV fa.] birini mirasçı kılan Ar wariṯa ورث zmiras edindi

mus

Fr mousse köpük, çırpılmış yumurta akından yapılan tatlı, köpük kıvamında müstahzar << Lat mulsum ballı şey, tatlı Lat mel bal

musahabe

Ar muṣāḥaba(t) مصاحبة z [#ṣḥb mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı dostluk etme, sohbet Ar ṣaḥiba صَحِبَ zdost idi

musahhih

Ar muṣaḥḥiḥ مصحّح z [#ṣḥḥ mufaˁˁil II fa.] tashih eden, düzelten Ar ṣaḥḥa صحّ zsağ idi, doğru idi