murat

murabba2

Ar murabbā مربّا z [#rbw mufaˁˁal II mef.] terbiye edilmiş Ar rabā رَبَا zkabardı, şişti

murahhas

Ar muraχχaṣ مرخّص z [#rχṣ mufaˁˁal II mef.] ruhsat verilmiş, izinli Ar ruχṣa(t) رخصة zruhsat, izin

murakabe

Ar murāḳaba(t) مراقبة z [#rḳb mufāˁala(t) III msd.] denetleme, kontrol etme Ar raḳaba رَقَبَ zgözetti, kontrol etti

murakıp

Ar murāḳib مراقب z [#rḳb mufāˁil III fa.] gözetleyen, denetleyen Ar raḳaba رقب zgözetti, kontrol etti

murassa

Ar muraṣṣaˁ مرصّع z [#rṣˁ mufaˁˁal II mef.] değerli taşlarla bezeli Ar raṣṣaˁa رصّع z [II f.] değerli taşlar veya altınla bezedi Ar raṣaˁa رصع zdişleri birbirine yapışık veya bitişik idi

murat

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
tegilmez murādḳa akı er teger [ulaşılmaz amaca cesur adam ulaşır] [ Codex Cumanicus, 1303]
muradinga emdi teyding / juzun körä oltruptur ding [muradına şimdi erdin, yüzünü görüp dink/mutlu oturdun]

Ar murād مراد z [#rwd mufˁal IV mef.] istenen şey, dilek, amaç Ar rāda راد zpeşinden gitti, istedi

 irade


13.04.2015
murç

Erm murc մուրճ zçekiç

murdar

Fa murdār مردار zdinen veya ahlaken kirli, necis << OFa murdār leş, ceset OFa murdan, mīr- ölmek << EFa/Ave mar- a.a.

murg

Fa murġ kuş, tavuk ≈ Ave mərəġa kuş ≈ Sans mrgā मृग zav hayvanı, geyik, bir tür büyük kuş

muris

Ar mūriṯ مورث z [#wrs̠ mufˁil IV fa.] birini mirasçı kılan Ar wariṯa ورث zmiras edindi

mus

Fr mousse köpük, çırpılmış yumurta akından yapılan tatlı, köpük kıvamında müstahzar << Lat mulsum ballı şey, tatlı Lat mel bal