murabba2

munis

Arapça Ans kökünden gelen mūnis مُونِس z "dost, yoldaş, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anasa أَنَسَ z "dostça davrandı, alıştı, evcilleşti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muntazam

Arapça nẓm kökünden gelen muntaẓım منتظَم z "intizamlı, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muntazır

Arapça nẓr kökünden gelen muntaẓir منتظر z "gözeten, bekleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓara نَظَرَ z "baktı, gözledi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

munzam

Arapça ḍmm kökünden gelen munḍamm منضم z "katılmış, katılan, katma, ek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamma ضمّ z "ekledi, kattı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

murabba1

Arapça rbˁ kökünden gelen murabbaˁ مربَّع z "dörtlü, dört köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arbaˁa(t) أربع z "dört" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

murabba2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ayva mürebbāsı: Cydoniae conditae [ayva tatlısı] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
murabbā: şeker içinde kaynatılıp sureti mahsusada terbiye olunarak hıfz edilmiş meyve envāˁı, reçel

Köken

Arapça rbw kökünden gelen murabbā مربّا z "terbiye edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "suda şişti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için terbiye maddesine bakınız.


19.09.2014
murahhas

Arapça rχṣ kökünden gelen muraχχaṣ مرخّص z "ruhsat verilmiş, izinli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ruχṣa(t) رخصة z "ruhsat, izin" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

murakabe

Arapça rḳb kökünden gelen murāḳaba(t) مراقبة z "denetleme, kontrol etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رَقَبَ z "gözetti, kontrol etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

murakıp

Arapça rḳb kökünden gelen murāḳib مراقب z "gözetleyen, denetleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḳaba رقب z "gözetti, kontrol etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

murassa

Arapça rṣˁ kökünden gelen muraṣṣaˁ مرصّع z "değerli taşlarla bezeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣṣaˁa رصّع z "değerli taşlar veya altınla bezedi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça raṣaˁa رصع z "dişleri birbirine yapışık veya bitişik idi" fiilinin (II) fiilidir.

murat

Arapça rwd kökünden gelen murād مراد z "istenen şey, dilek, amaç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāda راد z "peşinden gitti, istedi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.