mumya

mukus

Lat mucus sümük << HAvr *mew-k- cıvık, yumuşak veya ıslak olma

mulaj

Fr moulage kalıba dökme, döküm Fr moule kalıp +age << Lat modulus a.a.

mulatto

İsp mulato [pp.] melez, özellikle zenci ile beyaz melezi İsp mulo katır << Lat mulus a.a.

multimedya

İng multimedia ses, görüntü, metin gibi çoklu anlatım aracı kullanan (gösteri, aygıt) (İlk kullanım: 1962)

mum

Fa/OFa mūm/mōm موم zbalmumu, mumdan yapma kandil

mumya

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
mūmiyā turur, Fars vilâyetiniŋ tağlannda bolur, χalāyıkniŋ kamuğ zahmetleri, bertükleri, sınuklan anıŋ birle oŋalur. [mumyadır, Fars ülkesinin dağlarında olur, mahlukların tüm ağrıları, yaraları, kırıkları onunla iyileşir] [ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1546]
Berş kutusı dimekle mülaḳḳab beden-i zerd ü zāˁifi ['afyon kutusu' lakabıyla anılan sarı ve zayıf bedeni] ˁayni mūmyā idi

Ar/Fa mūmiyā موميا z1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset ≈ Fa mūm موم z

 mum

Not: Farsçadan Arapça ve Yunancaya geçmiş olması muhtemeldir. Fr momie, İng mummy (a.a.) biçimleri Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: mumyalamak


22.08.2017
munis

Ar mūnis مُونِس z [#Ans mufˁil IV fa.] dost, yoldaş, evcil Ar anasa أَنَسَ zdostça davrandı, alıştı, evcilleşti

muntazam

Ar muntaẓım منتظَم z [#nẓm muftaˁil VIII fa.] intizamlı, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi

muntazır

Ar muntaẓir منتظر z [#nẓr muftaˁil VIII fa.] gözeten, bekleyen Ar naẓara نَظَرَ zbaktı, gözledi

munzam

Ar munḍamm منضم z [#ḍmm mufˁal IV mef.] katılmış, katılan, katma, ek Ar ḍamma ضمّ zekledi, kattı

murabba1

Ar murabbaˁ مربَّع z [#rbˁ mufaˁˁal II mef.] dörtlü, dört köşe Ar arbaˁa(t) أربع zdört