multimedya

muktedir

Ar muḳtadīr مقتدير z [#ḳdr muftaˁil VIII fa.] kudret sahibi, güçlü Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti

mukteza

Ar muḳtaḍā مقتضىَ z [#ḳḍy muftaˁal VIII mef.] mantıken zorunlu olan, gereklik, gerekçe Ar ḳaḍā قَضَى zhükmetti

mukus

Lat mucus sümük << HAvr *mew-k- cıvık, yumuşak veya ıslak olma

mulaj

Fr moulage kalıba dökme, döküm Fr moule kalıp +age << Lat modulus a.a.

mulatto

İsp mulato [pp.] melez, özellikle zenci ile beyaz melezi İsp mulo katır << Lat mulus a.a.

multimedya

multimedia [ Milliyet - gazete, 1987]
'Synesthesia 87' konulu multimedia gösterisi yapacak.

İng multimedia ses, görüntü, metin gibi çoklu anlatım aracı kullanan (gösteri, aygıt) (İlk kullanım: 1962)

 mülti+, medya

Not: 1966'da New York'lu şarkıcı ve sahne sanatçıcı Bob Goldstein tarafından yaygınlaştırılan kavram, 1980'li yıllarda müzik ve görüntü özellikleri geliştirilmiş ilk bilgisayarlar için de kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: mültimedya


03.02.2020
mum

Fa/OFa mūm/mōm موم zbalmumu, mumdan yapma kandil

mumya

Ar/Fa mūmiyā موميا z1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset ≈ Fa mūm موم z

munis

Ar mūnis مُونِس z [#Ans mufˁil IV fa.] dost, yoldaş, evcil Ar anasa أَنَسَ zdostça davrandı, alıştı, evcilleşti

muntazam

Ar muntaẓım منتظَم z [#nẓm muftaˁil VIII fa.] intizamlı, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi

muntazır

Ar muntaẓir منتظر z [#nẓr muftaˁil VIII fa.] gözeten, bekleyen Ar naẓara نَظَرَ zbaktı, gözledi