mulatto

mukoza

Latince materia mucosa "sümüksü madde" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mucus "sümük" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

muktedir

Arapça ḳdr kökünden gelen muḳtadīr مقتدير z "kudret sahibi, güçlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قَدَرَ z "gücü yetti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mukteza

Arapça ḳḍy kökünden gelen muḳtaḍā مقتضىَ z "mantıken zorunlu olan, gereklik, gerekçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قَضَى z "hükmetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

mukus

Latince mucus "sümük" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "cıvık, yumuşak veya ıslak olma" biçiminden evrilmiştir.

mulaj

Fransızca moulage "kalıba dökme, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moule "kalıp" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen modulus sözcüğünden evrilmiştir.

mulatto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1969]
bu zencilerin beyazlar ile karışımından bir müddet sonra 'mulatto' denilen ırk meydana gelmiştir.

Köken

İspanyolca mulato "melez, özellikle zenci ile beyaz melezi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca mulo "katır" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen mulus fiilinden evrilmiştir.

Ek açıklama

Melez bir biber cinsi olan mulato, İspanyolca imlaya uygun olarak tek t ile yazılır.

Benzer sözcükler

mulato


03.02.2020
multimedya

İngilizce multimedia "ses, görüntü, metin gibi çoklu anlatım aracı kullanan (gösteri, aygıt)" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)

mum

Farsça ve Orta Farsça mūm veya mōm موم z "balmumu, mumdan yapma kandil" sözcüğünden alıntıdır.

mumya

Arapça ve Farsça mūmiyā موميا z "1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça mūm موم z sözcüğü ile eş kökenlidir.

munis

Arapça Ans kökünden gelen mūnis مُونِس z "dost, yoldaş, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anasa أَنَسَ z "dostça davrandı, alıştı, evcilleşti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muntazam

Arapça nẓm kökünden gelen muntaẓım منتظَم z "intizamlı, dizili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "dizdi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.