mulatto

mukoza

Lat materia mucosa sümüksü madde Lat mucus sümük +os°

muktedir

Ar muḳtadīr مقتدير z [#ḳdr muftaˁil VIII fa.] kudret sahibi, güçlü Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti

mukteza

Ar muḳtaḍā مقتضىَ z [#ḳḍy muftaˁal VIII mef.] mantıken zorunlu olan, gereklik, gerekçe Ar ḳaḍā قضا zzorunlu kıldı, yürürlüğe koydu, yargıladı

mukus

Lat mucus sümük << HAvr *mew-k- cıvık, yumuşak veya ıslak olma

mulaj

Fr moulage kalıba dökme, döküm Fr moule kalıp +age << Lat modulus a.a.

mulatto

[ Milliyet - gazete, 1969]
bu zencilerin beyazlar ile karışımından bir müddet sonra 'mulatto' denilen ırk meydana gelmiştir

İsp mulato melez, beyaz biri ile zenci (köle)den doğma çocuk ~? Ar muwallad مولّد z [#wld mufaˁˁal II mef.] doğmuş, doğurulmuş, piç, nesebi belli olmayan çocuk Ar walada doğurdu

 velet


19.09.2014
multimedya

İng multimedia ses, görüntü, metin gibi birden fazla anlatım aracını bir araya getiren (İlk kullanım: 1962)

mum

Fa/OFa mūm/mōm موم zbalmumu, mumdan yapma kandil

mumya

Ar/Fa mūmiyā موميا z1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset ≈ Fa mūm موم z

munis

Ar mūnis مُونِس z [#Ans mufˁil IV fa.] dost, yoldaş, evcil Ar anasa أَنَسَ zdostça davrandı, alıştı, evcilleşti

muntazam

Ar muntaẓım منتظَم z [#nẓm muftaˁil VIII fa.] intizamlı, dizili Ar naẓama نَظَمَ zdizdi