mulaj

mukim

Arapça ḳwm kökünden gelen muḳīm مقيم z "ikamet eden, konaklayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mukoza

Latince materia mucosa "sümüksü madde" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Latince mucus "sümük" sözcüğünden +os° ekiyle türetilmiştir.

muktedir

Arapça ḳdr kökünden gelen muḳtadīr مقتدير z "kudret sahibi, güçlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قَدَرَ z "gücü yetti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mukteza

Arapça ḳḍy kökünden gelen muḳtaḍā مقتضىَ z "mantıken zorunlu olan, gereklik, gerekçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قضا z "zorunlu kıldı, yürürlüğe koydu, yargıladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

mukus

Latince mucus "sümük" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mew-k- "cıvık, yumuşak veya ıslak olma" biçiminden evrilmiştir.

mulaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Sergide mulaj, piyes, grafikler, kolleksiyonlar teşhir edilecektir.

Köken

Fransızca moulage "kalıba dökme, döküm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca moule "kalıp" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen modulus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için modül maddesine bakınız.


26.04.2019
mulatto

İspanyolca mulato "melez, beyaz biri ile zenci (köle)den doğma çocuk" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Arapça wld kökünden gelen muwallad مولّد z "doğmuş, doğurulmuş, piç, nesebi belli olmayan çocuk" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça walada "doğurdu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

multimedya

İngilizce multimedia "ses, görüntü, metin gibi birden fazla anlatım aracını bir araya getiren" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1962)

mum

Farsça ve Orta Farsça mūm veya mōm موم z "balmumu, mumdan yapma kandil" sözcüğünden alıntıdır.

mumya

Arapça ve Farsça mūmiyā موميا z "1. mumsu bir madde, bitüm, zift, 2. bu madde ile tahnit edilmiş ceset" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça mūm موم z sözcüğü ile eş kökenlidir.

munis

Arapça Ans kökünden gelen mūnis مُونِس z "dost, yoldaş, evcil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anasa أَنَسَ z "dostça davrandı, alıştı, evcilleşti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.