mukteza

mukayese

Ar muḳāyasa(t) مقايسة z [#ḳys mufāˁala(t) III msd.] ölçüşme, boy olçüşme, karşılaşma Ar ḳāsa قاس zölçtü, kıyasladı

mukayyet

Ar muḳayyad مقيَّد z [#ḳyd mufaˁˁal II mef.] 1. bağlı, kayıtlı, şartlı, 2. ilgili Ar ḳāda قَادَ zbağladı, kaydetti

mukim

Ar muḳīm مقيم z [#ḳwm mufˁil IV fa.] ikamet eden, konaklayan Ar ḳāma قام zdurdu

mukoza

Lat materia mucosa sümüksü madde Lat mucus sümük +os°

muktedir

Ar muḳtadīr مقتدير z [#ḳdr muftaˁil VIII fa.] kudret sahibi, güçlü Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti

mukteza

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Ar muḳtaḍā مقتضىَ z [#ḳḍy muftaˁal VIII mef.] mantıken zorunlu olan, gereklik, gerekçe Ar ḳaḍā قضا zzorunlu kıldı, yürürlüğe koydu, yargıladı

 iktiza


02.09.2017
mukus

Lat mucus sümük << HAvr *mew-k- cıvık, yumuşak veya ıslak olma

mulaj

Fr moulage kalıba dökme, döküm Fr moule kalıp +age << Lat modulus a.a.

mulatto

İsp mulato melez, beyaz biri ile zenci (köle)den doğma çocuk ~? Ar muwallad مولّد z [#wld mufaˁˁal II mef.] doğmuş, doğurulmuş, piç, nesebi belli olmayan çocuk Ar walada doğurdu

multimedya

İng multimedia ses, görüntü, metin gibi birden fazla anlatım aracını bir araya getiren (İlk kullanım: 1962)

mum

Fa/OFa mūm/mōm موم zbalmumu, mumdan yapma kandil