muhteva

muhtemel

Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمَل z "ihtimal olan, olası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhterem

Arapça ḥrm kökünden gelen muḥtaram محترَم z "hürmet edilen, saygın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhteris

Arapça ḥrṣ kökünden gelen muḥtariṣ محترص z "hırslı, ihtiraslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle arzuladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtesip

Arapça ḥsb kökünden gelen muḥtasib محتسب z "hesap eden, hesap soran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حَسَبَ z "saydı, hesap etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhteşem

Arapça ḥşm kökünden gelen muḥtaşim محتشِم z "maiyet ve erkân sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حَشَمَ z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhteva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
muhteva: (bir şeyin) İçindeki, İçerik.

Köken

Arapça ḥwy kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muḥtawā محتوىَ z "ihtiva olunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ihtiva maddesine bakınız.


07.06.2019
muhtevi

Arapça ḥwy kökünden gelen muḥtawi محتوٍ z "ihtiva eden, toplayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtıra

Arapça χṭr kökünden gelen muχṭir مخطر z "hatırlatan, ihtar eden, uyaran" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "aklına geldi, hatırladı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muin

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁīn معين z "yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mujik

Rusça mujik "adamcık, köylü" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça muj "adam, erkek" sözcüğünden türetilmiştir.

mukabele

Arapça ḳbl kökünden gelen muḳābala(t) مقابلة z "karşılaşma, karşılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabala قَبَلَ z "yöneldi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.