muhterem

muhtasar

Arapça χṣr kökünden gelen muχtaṣar مختصر z "kısaltılmış, kısa, özet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaṣara "sözü kısa tuttu, özetledi" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhtekir

Arapça ḥkr kökünden gelen muḥtakir محتكر z "ihtikâr eden, istifçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakara حكر z "stok yaptı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtelif

Arapça χlf kökünden gelen muχtalif مختلف z "ihtilaf eden, (gün ve gece gibi) alternasyonlu, değişken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ayrı veya aykırı idi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtelit

Arapça χlṭ kökünden gelen muχtaliṭ مختلِط z "karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خَلَطَ z "kardı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtemel

Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمَل z "ihtimal olan, olası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhterem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
tarīḳat ashābı muhteşimlerinden-idi ve şeriˁat erbābı muḥteremlerinden-idi

Köken

Arapça ḥrm kökünden gelen muḥtaram محترَم z "hürmet edilen, saygın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ihtiram maddesine bakınız.


11.05.2015
muhteris

Arapça ḥrṣ kökünden gelen muḥtariṣ محترص z "hırslı, ihtiraslı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle arzuladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtesip

Arapça ḥsb kökünden gelen muḥtasib محتسب z "hesap eden, hesap soran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حَسَبَ z "saydı, hesap etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhteşem

Arapça ḥşm kökünden gelen muḥtaşim محتشِم z "maiyet ve erkân sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حَشَمَ z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhteva

Arapça ḥwy kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muḥtawā محتوىَ z "ihtiva olunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhtevi

Arapça ḥwy kökünden gelen muḥtawi محتوٍ z "ihtiva eden, toplayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.