muhtasar

muhkem

Arapça ḥkm kökünden gelen muḥkam محكم z "pekiştirilmiş, pek, berk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥkama أحكم z "berkitti, pekiştirdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

muhlis

Arapça χlṣ kökünden gelen muχliṣ مخلص z "hulus sahibi, arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhrip

Arapça χrb kökünden gelen muχrib مخرب z "tahrip eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhtaç

Arapça ḥwc kökünden gelen muḥtāc محتاج z "gereken, gereksinen, ihtiyaç duyan veya duyulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāca حاج z "gerekti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

muhtar

Arapça χyr kökünden gelen muχtār مختار z "1. [mef.] seçilmiş, 2. [fa.] kendi iradesiyle seçen, otonom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

muhtasar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu ḥıkāyet eydiserven muχtaṣar [bu öyküyü kısaca anlatırsam]

Köken

Arapça χṣr kökünden gelen muχtaṣar مختصر z "kısaltılmış, kısa, özet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaṣara "sözü kısa tuttu, özetledi" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

Ek açıklama

Karş. Aramice/Süryanice χeṣrā "serçe parmağı".

Benzer sözcükler

ihtisar


17.04.2015
muhtekir

Arapça ḥkr kökünden gelen muḥtakir محتكر z "ihtikâr eden, istifçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakara حكر z "stok yaptı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtelif

Arapça χlf kökünden gelen muχtalif مختلف z "ihtilaf eden, (gün ve gece gibi) alternasyonlu, değişken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "ayrı veya aykırı idi" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtelit

Arapça χlṭ kökünden gelen muχtaliṭ مختلِط z "karışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خَلَطَ z "kardı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

muhtemel

Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمَل z "ihtimal olan, olası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

muhterem

Arapça ḥrm kökünden gelen muḥtaram محترَم z "hürmet edilen, saygın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.