muhit

muhayyer

Arapça χyr kökünden gelen muχayyar مُخَيَّر z "seçme, seçilmiş, tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhayyile

Arapça χyl kökünden gelen muχayyil مخيّل z "hayal eden" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muhbir

Arapça χbr kökünden gelen muχbir مخبر z "haber veren, ihbar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabar خبر z "haber, bilgi" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen muḥiḳḳ مُحِقّ z "doğruyu yapan, hak gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhip

Arapça ḥbb kökünden gelen muḥibb مُحِبّ z "seven" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
muḥīṭ deryāsı ['kuşatıcı deniz', okyanus] [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
teŋri zātıdur, ādem oğlanı fikri ve bilüsi aŋa muḥīṭ olmaz [onu kavramaz]

Köken

Arapça ḥwṭ kökünden gelen muḥīṭ محيط z "kuşatan, kucaklayan, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "kuşattı, çitle çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için ihata maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bahr-i muhīt "kuşatıcı deniz, Okyanus" anlamındadır.

Benzer sözcükler

bahr-ı muhit


04.10.2017
muhkem

Arapça ḥkm kökünden gelen muḥkam محكم z "pekiştirilmiş, pek, berk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥkama أحكم z "berkitti, pekiştirdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

muhlis

Arapça χlṣ kökünden gelen muχliṣ مخلص z "hulus sahibi, arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhrip

Arapça χrb kökünden gelen muχrib مخرب z "tahrip eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhtaç

Arapça ḥwc kökünden gelen muḥtāc محتاج z "gereken, gereksinen, ihtiyaç duyan veya duyulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāca حاج z "gerekti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

muhtar

Arapça χyr kökünden gelen muχtār مختار z "1. [mef.] seçilmiş, 2. [fa.] kendi iradesiyle seçen, otonom" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.