muhip

muhayyel

Arapça χyl kökünden gelen muχayyal مخيّل z "hayal edilmiş, hayalî" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti, tasavvur etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhayyer

Arapça χyr kökünden gelen muχayyar مُخَيَّر z "seçme, seçilmiş, tercih edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāra خَارَ z "seçti, tercih etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhayyile

Arapça χyl kökünden gelen muχayyil مخيّل z "hayal eden" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça χāla خَالَ z "hayal etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muhbir

Arapça χbr kökünden gelen muχbir مخبر z "haber veren, ihbar eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabar خبر z "haber, bilgi" sözcüğünün mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen muḥiḳḳ مُحِقّ z "doğruyu yapan, hak gözeten" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
muḥibler diŋleyeler cān-ıla [ Kaynakça yok, 1918]
İngiliz Muhibleri Cemˁiyeti

Köken

Arapça ḥbb kökünden gelen muḥibb مُحِبّ z "seven" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için muhabbet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

muhibbe


23.09.2017
muhit

Arapça ḥwṭ kökünden gelen muḥīṭ محيط z "kuşatan, kucaklayan, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "kuşattı, çitle çevirdi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.

muhkem

Arapça ḥkm kökünden gelen muḥkam محكم z "pekiştirilmiş, pek, berk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥkama أحكم z "berkitti, pekiştirdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

muhlis

Arapça χlṣ kökünden gelen muχliṣ مخلص z "hulus sahibi, arınmış, temiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhrip

Arapça χrb kökünden gelen muχrib مخرب z "tahrip eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

muhtaç

Arapça ḥwc kökünden gelen muḥtāc محتاج z "gereken, gereksinen, ihtiyaç duyan veya duyulan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāca حاج z "gerekti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatı edilgen fiil sıfatııdır.