muharrir

muharebe

Arapça ḥrb kökünden gelen muḥāraba(t) محاربة z "savaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥariba حرب z "akın ve talan etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muharip

Arapça ḥrb kökünden gelen muḥārib محارب z "muharebe eden, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥariba حرب z "akın etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muharref

Arapça ḥrf kökünden gelen muḥarraf محرّف z "tahrif edilmiş, bozuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muharrer

Arapça ḥrr kökünden gelen muḥarrar محرَّر z "yazılı, yazılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "yazdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muharrik

Arapça ḥrk kökünden gelen muḥarrik محرّك z "hareket ettiren, motör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraka حرك z "hareket etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muharrir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yazıcı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
muḥarrir: yazıcı, tahrir memuru, ruznāmeler yazıcısı Yeni Osmanlıca: "... gazeteci, yazar" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
muḥarrir: 1. evrakı havadise yazı yazan adam, gazete münşii, baş muharrir; 2. bir risale-i edebiyyenin ve karīhadan yazılan bir eserin müellifi.

Köken

Arapça ḥrr kökünden gelen muḥarrir محرِّر z "tahrir eden, yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "yazdı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tahrir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sermuharrir


14.05.2015
muhasara

Arapça ḥṣr kökünden gelen muḥāṣara(t) محاصرة z "etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "sınırladı, kuşattı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhasebe

Arapça ḥsb kökünden gelen muḥāsaba(t) محاسبة z "1. hesaplaşma, hesap tutma, 2. hesap ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z "hesap etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhasım

Arapça χṣm kökünden gelen muχāṣim مخاصم z "rakip, hasım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣama خصم z "çatıştı, husumet etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muhasip

Arapça ḥsb kökünden gelen muḥāsib محاسب z "hesap bilen, hesap tutan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba حسب z "hesapladı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muhassala

Arapça ḥṣl kökünden gelen muḥaṣṣala(t) "elde edilen şey, mahsul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "üredi, husule geldi" fiilinin mafaˁˁala(t) vezninde (II) edilgen fiil sıfatı fiilidir.