muharip

muhammara

Arapça ḥmr kökünden gelen muḥammara(t) محمّرة z "«kırmızılanmış», domates salçalı yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥammara "kızıla boyadı, kırmızıladı" fiilinin mufaˁˁala(t) vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhammen

Arapça χmn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχamman مخمّن z "tahmin edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χammana خَمَّنَ z "tahmin etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Muhammet

Arapça ḥmd kökünden gelen muḥammad محمّد z "1. övülmüş, övülen, 2. İslam peygamberinin adı veya lakabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamada حمد z "hamd etti, övdü" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhanet

Arapça χnθ kökünden gelen muχannaθ مخنّث z "pasif eşcinsel, hermafrodit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χanaθa "büküldü, eğildi, dişi gibi davrandı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (V) dr.

muharebe

Arapça ḥrb kökünden gelen muḥāraba(t) محاربة z "savaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥariba حرب z "akın ve talan etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muharip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
muḥārib: Bellator, pugnans.

Köken

Arapça ḥrb kökünden gelen muḥārib محارب z "muharebe eden, savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥariba حرب z "akın etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için muharebe maddesine bakınız.


24.12.2014
muharref

Arapça ḥrf kökünden gelen muḥarraf محرّف z "tahrif edilmiş, bozuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muharrer

Arapça ḥrr kökünden gelen muḥarrar محرَّر z "yazılı, yazılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "yazdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muharrik

Arapça ḥrk kökünden gelen muḥarrik محرّك z "hareket ettiren, motör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraka حرك z "hareket etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muharrir

Arapça ḥrr kökünden gelen muḥarrir محرِّر z "tahrir eden, yazan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "yazdı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muhasara

Arapça ḥṣr kökünden gelen muḥāṣara(t) محاصرة z "etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "sınırladı, kuşattı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.