muhalif

muhakeme

Arapça ḥkm kökünden gelen muḥākama(t) محاكمة z "akıl yürütme, yargılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حَكَمَ z "yargıladı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhakkak

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen muḥaḳḳaḳ مُحَقَّق z "doğrulanmış, tahkik edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳaḳa حَقَّق z "doğruladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقَّ z "doğru idi" fiilinin (II) fiilidir.

muhakkik

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen muḥaḳḳiḳ مُحَقِّق z "tahkik eden, gerçeği soruşturan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳaḳa حَقَّق z "doğruladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

muhal

Arapça ḥwl kökünden gelen muḥāl مُحال z "çelişkili, tutarsız, imkânsız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "dönüştü, bir hal aldı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

muhalefet

Arapça χlf kökünden gelen muχālafa(t) مخالفة z "aleyhte olma, zıtlaşma, karşıtlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "(birinin) ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü, zıt gitti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muhalif
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
nāgāh bir muχālif yil [ters rüzgâr] çıkdı, gemiyi taşa urdı uvatdı

Köken

Arapça χlf kökünden gelen muχālif مخالف z "muhalefet eden, ters, karşıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalafa خلف z "aksi idi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için muhalefet maddesine bakınız.


25.08.2015
muhallebi

Arapça ḥlb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muḥallab محلّب z "sütlü, sütlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalab حلب z "süt" sözcüğünün mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhammara

Arapça ḥmr kökünden gelen muḥammara(t) محمّرة z "«kırmızılanmış», domates salçalı yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥammara "kızıla boyadı, kırmızıladı" fiilinin mufaˁˁala(t) vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhammen

Arapça χmn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muχamman مخمّن z "tahmin edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χammana خَمَّنَ z "tahmin etti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Muhammet

Arapça ḥmd kökünden gelen muḥammad محمّد z "1. övülmüş, övülen, 2. İslam peygamberinin adı veya lakabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamada حمد z "hamd etti, övdü" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muhanet

Arapça χnθ kökünden gelen muχannaθ مخنّث z "pasif eşcinsel, hermafrodit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χanaθa "büküldü, eğildi, dişi gibi davrandı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (V) dr.