muhabbet

mugalata

Ar muġālaṭa(t) مغالطة z [#ġlṭ mufāˁala(t) III msd.] yanlışa düşürme, yanıltma Ar ġalaṭa غَلَطَ zyanıldı

muganni

Ar muġanni مغنّي z [#ġny mufaˁˁil II fa.] şarkıcı Ar ġaniya غَنِىَ zsesini titreterek şarkı söyledi, kumru gibi öttü

mugayir

Ar muġāyir مغاير z [#ġyr mufāˁil III fa.] farklılaşan, aykırı Ar ġāyara غَايَرَ z [III f.] farklılaştı, ayrıştı Ar ġayr غير zfarklı, başka

muğber

Ar muġbarr مغبرّ z [#ġbr mufˁall XI mef.] gücenmiş Ar ġabira غَبِرَ zbozuldu, gücendi

muğlak

Ar muġlaḳ مغلق z [#ġlḳ mufˁal IV mef.] kapalı, kilitli Ar ġaliḳa غلق zkapı kilitlendi, sürgülenip kapandı

muhabbet

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
pes maḥabbet birliği ayrılmaya / ˁışḳ-ıla diri olan hīç ölmeye [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
anlar ile muḥabbetü vedād ve sadāḳatü ittiḥād maḳāmında olüp [onlarla sevgi ve dostluk ve sadakat ve birlik makamında olup]

Ar maḥabba(t) محبّة z [#ḥbb mafˁala(t) msd.] dost olma, sevme, ahbaplık Ar ḥabba حبّ zsevdi, dost idi

Not: Aslı mahabbet/mehabbet şeklindedir.

Benzer sözcükler: hubb, muhabbetname, muhabbetşinas

Bu maddeye gönderenler: habip (ahbap, ehibba), mahbup, muhip


24.07.2021
muhaberat

Ar muχābarāt مخابرات z [#χbr çoğ.] Ar muχābara(t) مخابرة z [t.] haberleşme +āt

muhabere

Ar *muχābara(t) مخابرة z [#χbr mufāˁala(t) III msd.] haberleşme Ar χābara خَابَرَ z [III f.] haberleşti Ar χabar خَبَر zhaber

muhabir

Ar *muχābir مُخابِر z [#χbr mufāˁil III fa.] Ar χābara خَابَرَ z [III f.] haberleşti

muhaceret

Ar muhācara(t) مهاجرة z [#hcr mufāˁala(t) III msd.] göçme Ar hacara هجر zgöçtü

muhacim

Ar *muhācim مهاجم z [#hcm mufāˁil III fa.] hücum eden Ar hacama هجم zsaldırdı