muffin

mucip

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucit

Arapça wcd kökünden gelen mūcid مُوجِد z "var eden, meydana getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "bulundu, var oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucize

Arapça ˁcz kökünden gelen muˁciza(t) معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaciza عجز z "aciz idi" fiilinin mufˁila(t) vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mudi

Arapça wdˁ kökünden gelen mūdiˁ مودع z "veda eden, bırakan, özellikle emanet bırakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, emanet etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mufassal

Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فصل z "ayırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muffin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1998]
Özel kurabiyeleri, böğürtlenli muffinleri, cheesecakeleri olan Kuki

Köken

İngilizce muffin "bir tür küçük kek" sözcüğünden alıntıdır.


22.12.2014
muflon

Fransızca mouflon "bir tür yaban koyunu, bu koyunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen muflone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen mufro sözcüğünden evrilmiştir.

mugalata

Arapça ġlṭ kökünden gelen muġālaṭa(t) مغالطة z "yanlışa düşürme, yanıltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭa غَلَطَ z "yanıldı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muganni

Arapça ġny kökünden gelen muġanni مغنّي z "şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غَنِىَ z "sesini titreterek şarkı söyledi, kumru gibi öttü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mugayir

Arapça ġyr kökünden gelen muġāyir مغاير z "farklılaşan, aykırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāyara غَايَرَ z "farklılaştı, ayrıştı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ġayr غير z "farklı, başka" sözcüğünün (III) fiilidir.

muğber

Arapça ġbr kökünden gelen muġbarr مغبرّ z "gücenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabira غَبِرَ z "bozuldu, gücendi" fiilinden alıntıdır.