mucize

muazzep

Arapça ˁḏb kökünden gelen muˁaḏḏab معذذب z "eziyet olunmuş, azap çeken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عذب z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzez

Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mucarta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mucip

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucit

Arapça wcd kökünden gelen mūcid مُوجِد z "var eden, meydana getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "bulundu, var oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucize
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
muˁcizet ile dünyāyı dutdı bular/ niçe men men diyeni utdı bular

Köken

Arapça ˁcz kökünden gelen muˁciza(t) معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaciza عجز z "aciz idi" fiilinin mufˁila(t) vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için acz maddesine bakınız.


14.06.2012
mudi

Arapça wdˁ kökünden gelen mūdiˁ مودع z "veda eden, bırakan, özellikle emanet bırakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, emanet etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mufassal

Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فصل z "ayırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muffin

İngilizce muffin "bir tür küçük kek" sözcüğünden alıntıdır.

muflon

Fransızca mouflon "bir tür yaban koyunu, bu koyunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen muflone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen mufro sözcüğünden evrilmiştir.

mugalata

Arapça ġlṭ kökünden gelen muġālaṭa(t) مغالطة z "yanlışa düşürme, yanıltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaṭa غَلَطَ z "yanıldı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.