mucit

muazzam

Arapça ˁẓm kökünden gelen muˁaẓẓam معظّم z "ulu, azametli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaẓuma عظم z "ulu idi, çok büyük idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzep

Arapça ˁḏb kökünden gelen muˁaḏḏab معذذب z "eziyet olunmuş, azap çeken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عذب z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzez

Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mucarta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mucip

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
sen ol muˁcidsin ki (...) çihre-i cān-fizāyı ketm-i ˁademden saḥra-i vücūde getürürsün.

Köken

Arapça wcd kökünden gelen mūcid مُوجِد z "var eden, meydana getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "bulundu, var oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için icat maddesine bakınız.


28.07.2015
mucize

Arapça ˁcz kökünden gelen muˁciza(t) معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaciza عجز z "aciz idi" fiilinin mufˁila(t) vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mudi

Arapça wdˁ kökünden gelen mūdiˁ مودع z "veda eden, bırakan, özellikle emanet bırakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, emanet etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mufassal

Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فصل z "ayırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muffin

İngilizce muffin "bir tür küçük kek" sözcüğünden alıntıdır.

muflon

Fransızca mouflon "bir tür yaban koyunu, bu koyunun kürkü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen muflone sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen mufro sözcüğünden evrilmiştir.