mucip

muayyen

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁayyan مُعَيَّن z "belirgin, belli, atanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁayn "belirli ve somut şey" sözcüğünün (II) fiilidir.

muazzam

Arapça ˁẓm kökünden gelen muˁaẓẓam معظّم z "ulu, azametli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaẓuma عظم z "ulu idi, çok büyük idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzep

Arapça ˁḏb kökünden gelen muˁaḏḏab معذذب z "eziyet olunmuş, azap çeken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عذب z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzez

Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mucarta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mucip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Köken

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için icap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

esbabı mucibe, mucibe


23.09.2017
mucit

Arapça wcd kökünden gelen mūcid مُوجِد z "var eden, meydana getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "bulundu, var oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucize

Arapça ˁcz kökünden gelen muˁciza(t) معجزة z "1. aciz bırakan şey, 2. Kuran'a göre peygamberlere mahsus olan doğaüstü eylem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaciza عجز z "aciz idi" fiilinin mufˁila(t) vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mudi

Arapça wdˁ kökünden gelen mūdiˁ مودع z "veda eden, bırakan, özellikle emanet bırakan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadaˁa ودع z "bıraktı, emanet etti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mufassal

Arapça fṣl kökünden gelen mufaṣṣal مفصّل z "ayrıntılı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṣala فصل z "ayırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muffin

İngilizce muffin "bir tür küçük kek" sözcüğünden alıntıdır.