muazzam

muavenet

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwana(t) معاونة z "yardım etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muavin

Arapça ˁwn kökünden gelen muˁāwin معاوِن z "yardım eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

muayede

Arapça ˁyd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *muˁāyada(t) معايدة z "bayramlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁīd عيد z "bayram" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayene

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁāyana(t) معاينة z "gözüyle görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayn عين z "göz" sözcüğünün mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

muayyen

Arapça ˁyn kökünden gelen muˁayyan مُعَيَّن z "belirgin, belli, atanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça ˁayn "belirli ve somut şey" sözcüğünün (II) fiilidir.

muazzam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
mescīd-i muˁaẓẓam

Köken

Arapça ˁẓm kökünden gelen muˁaẓẓam معظّم z "ulu, azametli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaẓuma عظم z "ulu idi, çok büyük idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tazim maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

düvel-i muazzama


22.02.2020
muazzep

Arapça ˁḏb kökünden gelen muˁaḏḏab معذذب z "eziyet olunmuş, azap çeken" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏaba عذب z "engel oldu, sıkıntı verdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

muazzez

Arapça ˁzz kökünden gelen muˁazzaz معزّز z "saygı duyulan, yüceltilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazzaza عزّز z "saygı gösterdi, yüceltti" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mucarta

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mucip

Arapça wcb kökünden gelen mūcib موجب z "icap eden, gerektiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaba ايجاب z "borç veya ödev idi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mucit

Arapça wcd kökünden gelen mūcid مُوجِد z "var eden, meydana getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacada وَجَدَ z "bulundu, var oldu" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.